SDI-12產品‎ > ‎

UART to SDI-12 Interfaces

                              UART to SDI-12 介面卡專區                                               


(TBS01A-BA) 主模組分線板  
(TBS05Eval) 從屬模組評估板   
 
 
UART to SDI-12 Interface Master Module Breakout Board

UART to SDI-12 Interface Master Module Breakout Board
US$109

UART to SDI-12

UART to SDI-12 Interface Master Module Evaluation Board
US$139
UART to SDI-12 Interface Master Module

UART to SDI-12 Interface Master Module 
US$99 
UART to SDI-12 Interface Slave Module Evaluation Board

UART to SDI-12 Interface Slave Module Evaluation Board
US$139
 
 
(TBS05A) 從屬模組  
 
 
UART to SDI-12 Interface Slave Module

UART to SDI-12 Interface Slave Module
 US$99